english türkçe
Lizozomal
LisosomalPeroxisomal-GeneSGKit, IVD -CE
Lizozomal ve peroksizomal hastalıklar, 145 Gen
ABCD1, ABHD12, ABHD5, ACOX1, ACSL4, ADAMTSL2, AGA, AGK, AGPS, AGXT, ALDH3A2, ALG1, ALG12, ALG2, ALG3, ALG6, ALG8, ALG9, AMACR, ARSA, ARSB, ASAH1, ATP13A2, ATP6V0A2, B4GALT1, CAT, CHKB, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, COG1, COG7, COG8, COL11A2, COL2A1, CTNS, CTSA, CTSC, CTSD, CTSK, DHCR7, DNAJC5, DNM1L, DPAGT1, DPM1, DPM3, DYM, ELOVL4, FA2H, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GAMT, GATM, GBA, GBA2, GBA3, GLA, GLB1, GM2A, GNE, GNPAT, GNPTAB, GNPTG, GNS, GPC3, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HSD17B4, HYAL1, IDS, IDUA, KDM6A, KMT2D, LAMP1, LAMP2, LIPA, LPIN1, LYST, MAN2B1, MANBA, MCOLN1, MFSD8, MGAT2, MLPH, MLYCD, MOGS, MPDU1, MPI, MVK, MYO5A, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, OFD1, PANK2, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PHYH, PLA2G6, PMM2, PNPLA6, PPT1, PSAP, RAB27A, RAB33B, RAI1, RFT1, SCARB2, SCP2, SGSH, SLC17A5, SLC35A1, SLC35C1, SLC6A8, SMPD1, SOD1, SPTLC1, SPTLC2, SRD5A3, ST3GAL5, SUMF1, TAZ, TCF4, TPP1, TRIM37, TUSC3, XDH

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS