english türkçe
Lizozomal
LisosomalPeroxisomal-GeneSGKit, IVD -CE
Lysosomal and peroxisomal disorders, 145 Genes
ABCD1, ABHD12, ABHD5, ACOX1, ACSL4, ADAMTSL2, AGA, AGK, AGPS, AGXT, ALDH3A2, ALG1, ALG12, ALG2, ALG3, ALG6, ALG8, ALG9, AMACR, ARSA, ARSB, ASAH1, ATP13A2, ATP6V0A2, B4GALT1, CAT, CHKB, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, COG1, COG7, COG8, COL11A2, COL2A1, CTNS, CTSA, CTSC, CTSD, CTSK, DHCR7, DNAJC5, DNM1L, DPAGT1, DPM1, DPM3, DYM, ELOVL4, FA2H, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GAMT, GATM, GBA, GBA2, GBA3, GLA, GLB1, GM2A, GNE, GNPAT, GNPTAB, GNPTG, GNS, GPC3, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HSD17B4, HYAL1, IDS, IDUA, KDM6A, KMT2D, LAMP1, LAMP2, LIPA, LPIN1, LYST, MAN2B1, MANBA, MCOLN1, MFSD8, MGAT2, MLPH, MLYCD, MOGS, MPDU1, MPI, MVK, MYO5A, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, OFD1, PANK2, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PHYH, PLA2G6, PMM2, PNPLA6, PPT1, PSAP, RAB27A, RAB33B, RAI1, RFT1, SCARB2, SCP2, SGSH, SLC17A5, SLC35A1, SLC35C1, SLC6A8, SMPD1, SOD1, SPTLC1, SPTLC2, SRD5A3, ST3GAL5, SUMF1, TAZ, TCF4, TPP1, TRIM37, TUSC3, XDH

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS