english türkçe
Line Assay

Bir defada 48’e kadar mutant ve doğal allel için immobilize prob içeren,
amplifiye örnek DNA’nın spesifik hibridizasyonu
yöntemi ile çalışan “Line Assay” testler.

Biotinlenmiş primerelerin amplifikasyonu ve amplifiye
ürünlerin oligonükleotit problar ile hibridizasyonu
esasına dayalı hızlı ve pratik yöntem.

Viennalab StripAssay testleri ters hibridizasyon (Reverse Hybridization) yöntemi ile çalışmaktadır.
Yöntem üç basamaktan oluşmaktadır

  1. DNA izolasyonu (anti-koagülan ile muamele edilmiş kandan, 45 dakika)
  2. Multipleks amplifikasyon (gene özgü biotin işaretli amplifikasyon, 2 saat)
  3. Hibridizasyon ve saptama (allel spesifik oligonükleotid problar ile sabitlenmiş hibridizasyon sonrası streptavidin-alkalin fosfataz ile saptama, 2.5 saat)

Viennalab StripAssay testleri, ters hibridizasyon prensibini kullanan,
hem manuel hem de otomatik sistemle çalışabilen ve 6 saatte mutasyon
analizi yapılabilen, uygulaması kolay bir yöntem sunmaktadır.

Teste bağlı olmakla birlikte aynı anda 20’den fazla mutasyon 6 saat içinde belirlenebilmekledir.
Az miktarda örnekle, optimize edilmiş ve kullanıma hazır reaktifler ile çalışılmaktadır.
Basit ve tek bir protokol kullanımı kolay cihazlarla uygulanabilmektedir.
Aynı anda birçok örnek çalışılabilmektedir.Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS