english türkçe
EGFR StripAssay

Açıklama

EGFR StripAssay testi, EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) geninde bulunan en önemli mutasyonları-delesyonları ve insersiyonları saptamaktadır. Bu test %1lik mutasyonu yakalayabilecek kapasitededir. EGFR StripAssay testi 16 mutasyonu kapsamaktadır:

ex 18; G719C
G719S
G719A
ex 19; E746_A750del (2249del)
E746_A750del (2250del)
E746_T751delinsA
E746_S752delinsV
L747_A750delinsP

L747_T751delinsP
L747_T751del
L747_P753delinsS
L747_S752del
L747_E749del
ex 20; T790M
ex 21; L858R
L861Q.

Klinik Tablo

EGFR sinyal yolağı, hücresel çoğalma ve farklılaşma gibi çeşitli hücresel fonksiyonlar için çok önemli bir faktördür. Artmış aktivite veya aşırı reaktiviteye sebep olan EGFR mutasyonları çeşitli kanser türleri ile ilişkili olmuştur. Bu mutasyonlar EGFR’nin sürekli sentezlenmesi ve kontrolsüz hücre çoğalması ile sonuçlanmaktadır.

EGFR tirozin kinaz aktivitesini bloke eden, erlotinib (Tarceva) ve gefitinib (Iressa) gibi tirozin kinaz inhibitörleri başarılı bir şekilde küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tedavisinde uygulanmaktadır. Buna rağmen, tedavi sadece EGFR’I aktive eden mutasyonu taşıyan hastalarda etkilidir. Diğer taraftan, T790M gibi mutasyonlar, tirozin kinaz inhibitor ilaçlara karşı direnç kazandırmaktadır. Bu nedenle, tedaviye başlamadan önce, tümörlerin EGFR mutasyonu taşıyıp taşımadığının belirlenmesi önerilmektedir.Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS