english türkçe
NRAS XL

Açıklama

NRAS XL StripAsay ekzon 2(kodon 12/13), ekzon 3(kodon 59/60/61) ve ekzon 4(kodon 146)’deki 22 mutasyonu kapsamktadır. Dolayısı ile “NRAS XL StipAssay” patoloji derneklerinin ve ilaç üreticilerinin güncel yönergelerine(guidelines)uygun olacak şeklde kritik olan tüm 3 ekzondaki mutasyonları içermektedir.

Klinik Tablo

Anti-EGFR monoklonal antikoru cetuximab (Erbitux) ve panitumumab’un (Vecibix) KRAS mutasyonu bulunmayan kolorektal kanser hastalarında(KKH) etkinliği gösterilmiştir. Öte yandan, KRAS mutasyonu bulunan KKH’de bu tedavilere karşı direnç olduğu bilinmektedir. RAS gen ailesinin diğer üyesi NRAS’ın da KKH’de ve bazı tümörlerde mutasyonlu olduğu yine bilinmektedir.PRIME çalışması, sadece KRAS değil bununla birlikte NRAS mutasyonlarının da panitumumab’a olan cevabın belirlenmesinde kullanımını göstermiştir. Vectibix’in üreticisi AMGEN firması, panitumumab tedavisi öncesi NRAS testinin yapılmasını tavsiye etmektedir.Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS