english türkçe
FCGR StripAssay

Açıklama

FCGR StripAssay Kiti ile :
FCGRIIA H131R ve FCGRIIIA F158V polimorfizmlari saptanmaktadır.

Klinik Tablo

Fc gamma reseptörü (FCGR) I (CD64), FCGR II (CD32) ve FCGR III (CD16) immunoglobulin binding reseptörünün üç ana sınıfını oluşturur. Polimorfik FCGR varyantlarının otoimmün ve kronik enflamasyon hastalıklarında olduğu gibi IgG monoklonal antikora dayalı kanser tedavilerine verilen cevapta da önemli bir rol oynadığı rapor edilmiştir. Metastatik göğüs kanserinde FCGRIIA His133Arg (H131R) polimorfizminin trastuzumab (Herceptin) tedavisine verilen cevapta etkili olduğu rapor edilmiştir. Başka çalışmalarda ise FCGRIIIA Phe158Val (F158V) polimorfizminin kolorektal kanserde cetuximab (Erbitux) artı bevacizumab (Avastin) tedavisine verilen yanıtla ilişkili olduğu bulunmuştur.Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS