english türkçe
PGX-5FU

Açıklama

IVS 14+1 G>A mutasyonunun saptanması

Klinik Tablo

5-Fluorouracil (5-FU) özellikle kolorektal kanserlerde olmak üzere solid tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan kemotörapatik bir ilaçtır. İlaç dar bir terapötik indekste kullanılmaktadır ve yan etkilerin sıklığı uygulanan dozaj şemaları ile azaltılmıştır. Buna karşın ilacı kullananların %3’ ünde hala hayatı tehdit eden 5-FU toksisitesi gelişmektedir. Dihidropirimidin dehidrogenaz (DPYD) enzimi, 5-FU metabolizmasındaki hız sınırlayıcı enzimdir ve uygulanan 5-FU’in %85’ i bu enzim tarafından metabolize edilir. DPYD genindeki IVS14+1G>A mutasyonu 5-FU’ e bağlı hayatı tehdit eden toksikasyonların %25’ inden sorumludur.Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS