english türkçe
PGX-CYP2C19 StripAssay

Açıklama

Sitokrom P450 (CYP) 2C19; platelet inhibitörleri, antikanvülsanlar, antidepresanlar, proton pompa inhibitörleri, antimalaryal gibi reçete edilen pekçok ilacın metabolizmasında rol alan önemli bir karaciğer enzimidir. PGX-CYP2C19 StripAssay *1, *2, *3, *4, *5, *6, *7 *8 ve *17 gibi varyantları saptayabilmeltedir.

Klinik Tablo

CYP2C19 geninde bulunan polimorfizmlerden dolayı enzimatik aktitivedeki farklılıklar ilaç cevabını etkilemektedir. Bu da ilaç birikimi ve toksisitesinden dolayı yan etkilere ya da azalmış cevaba yol açmaktadır. Bundan dolayı CYP2C19 genotip belirlenmesi optimal tip ve dozda ilaç kullanımını amaçlamaktadır.

CYP2C19 genin aktif alleli (wild tip) CYP2C19*1 olarak adlandırılmıştır. Homozigot wild tip kişiler normal bir metabolizer fenotipe (NM) sahipler. En yaygın görülen zayıf metabolizer fenotipleri CYP2C19*2 ve CYP2C19*3 olarak tespit edilmiştir.Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS