english türkçe
PGX-CYP2D6 StripAssay

Açıklama

TPGX-CYP2D6 Kiti ile CYP2D6 bölgesinde;
1795 del T , 1934 G>A ve CYP2D6 2637 del A polimorfizmleri saptanabilmektedir.

Klinik Tablo

CYP2D6 gen polimorfizmleri, sitokrom P450 2D6; seçici serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI), trisiklik antidepresanlar (TCA), beta blokerler, opiyatlar, nöroleptikler, anti-aritmikler ve bazı zehirli bitki maddeleri dahil bütün reçeteli ilaçların dörtte birine etki eder. CYP2D6’nın metabolize ettiği ilaçlar arasında Prozac, Zoloft, Paxil, Effexor, Hydrocodone, Amitriptyline, Claritin, Cyclobenzaprine, Haldol, Metoprolol, Rythmol, Tagamet, Tamoxifen, Allegra, Dytuss ve Tusstat yer almaktadır.

CYP2D6 genlerinin normal işleve sahip allelleri CYP2D6*1 ve CYP2D6*2 olarak tanımlanmıştır.

CYP2D6 gen mutasyonları, çok hızlı, normal, orta ve zayıf metabolizör fenotiplerini doğurmaktadır. Bu polimorfizmler sonucunda eğer kullanılan ilacın klirensi azalmışsa ilaçların birikmesine ve toksisiteye bağlı problemlerle karşılaşılmaktadır. Homozigot normal allele sahip bireyler normal bir metabolizör fenotipe (NM) sahiptir. Metabolizma üzerinde etkili olup en sık gözlenen dört allel CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*5 ve CYP2D6*6’dir.Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS