english türkçe
PGX-THROMBO / CYP2C9, VKORC

Açıklama

VKORC1 gen mutasyonu: -1639G>A
CYP2C9 gen mutasyonu: 1075A>C, 430C>T

Klinik Tablo

Kullanılan antikoagülan (warfarin) ilaçlar bireyler arasında direnç farklılıları göstermektedir.VKORC1 G1639A polimorfizmi bireylerde ilaç hassasiyeti ve düşük doz ilaç kullanımına cevap sağlamaktadır. VKORC1 homozigot olan bireylerde kullanılan antikoagülan ilaçlar düşük dozda önerilmektedir. Tedavi alacak bireylerde warfarin genotipi bu sebeple önem kazanmaktadır.

Warfarin gibi terapötik olarak önemli ilaçların %10’ unun metabolizmasından bu enzim sorumludur. Warfarin (anti koagülan) tedavisi alan hastaların %1,3-4,2’ sinde terapötik dozlarda ilaca bağlı kanama gelişmektedir. CYP2C9 genindeki genetik varyantları taşıması nedeniyle warfarine duyarlı olan hastalarda, normal hastalar ile kıyaslandığında 4 kat fazla kanamalı komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır. CYP2C9 genotiplendirmesinin yapılması riskli hasta grubunda ilaç dozajının ayarlanması ve gerekirse anti koagülan tedavinin CYP2C9 tarafından metabolize edilmeyen başka bir ajanla yapılması açısından faydalıdır.Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS