english türkçe
PGX-TPMT

Açıklama

PGX-TPMT StripAssay kit, 1 (wildtype), *2, *3A, *3B ve *3C varyantlarını kapsamaktadır.
TMPT etkinliğini izlemekle birlikte tedavi öncesi genotipi belirlemek, tiopurin doz optimizasyonu sağlayacak ve toksik yan etkileri önleyebilecektir.

Klinik Tablo

PGX-TPMT StripAssay kitİ, tiopurin tedavisine cevabı takip için kullanılmaktadır. Azathioprine, 6-mercaptopurine, 6-thioguanine gibi tiopurinler lösemi ve otoimmün hastalıkların (Crohn’s disease, rheumatoid arthritis) tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca, organ nakli sonrası immünsupresif olarak kullanımı oldukça oturmuştur. Tiopurin metil transferaz (TMPT) geninde bulunan belirli polimorfizmler, beyaz ırkın %10-12’sinde azalmış veya tamamen kaybolmuş enzim aktivitesine sebep olmaktadır. TMPT eksikliği olan vakalarda tiopurin metabolitlerinin birikimi kemik iliğinde toksik etkiler yaratmaktadır. Bu durum myelosupresyon, anemi ile kanama ve enfeksiyonlara yatkınlığa sebep olabilmektedir.Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS